Cast

Cast

Tao Zhao Shen Tao
Yi Zhang Zhang Jinsheng
Jing Dong Liang Liang Jangjung Aka Liangzi
Zijian Dong Zhang Daole Aka Dollar
Sylvia Chang Mia
Patrick Harvey Train Passenger
Lu Liu Character
Anna Sasson Travel Clerk
Yee Yang Travel Clerk

Produced By

Zhangke Jia Producer
Nathanaƫl Karmitz Producer
Shiyu Liu Producer
Zhong-lun Ren Producer

Music By

Yoshihiro Hanno Music By

Cinematography By

Nelson Lik-wai Yu Cinematography By

Film Editing By

Matthieu Laclau Film Editing By

Art Direction By

Qiang Liu Art Direction By

Thanks

Jane Campion Thanks